ผู้บริหาร


Image

นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการจัดระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทัพทัน

14 กุมภาพันธ์ 2564 JPG Download

ประกาศ โรงพยาบาลทัพทันขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

23 ธันวาคม 2563 JPG Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

23 ธันวาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

เพิ่มเติม

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

THAPTHAN HOSPITAL

โรงพยาบาลทัพทัน 375 หมู่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี61120 โทร. 056-5400-26-29 โทรสาร . 056-5910-00

Copyright © thapthan hospital. All Rights Reserved