รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

ผู้บริหาร

Image

นายแพทย์ สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทัน คุณภาพบริการเป็นหนึ่ง เป็นที่พึงประชาชน

THAPTHAN HOSPITAL