ผู้บริหาร


Image

นายแพทย์ สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลทัพทัน

1 กรกฎาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์เบอร์สำรองสำหรับติดต่อโรงพยาบาลทัพทัน

30 มิถุนายน 2563 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

11 มิถุนายน 2563 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

1 มิถุนายน 2563 PDF Download

เพิ่มเติม

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

THAPTHAN HOSPITAL

Copyright © thapthan hospital. All Rights Reserved