ผู้บริหาร


Image นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน Tel.056-5400-26

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

15 พฤศจิกายน 2564 PDF Download

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

20 ตุลาคม 2564 PDF Download

เฝ้าระวังและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

6 กรกฎาคม 2564 PDF Download

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

14 กุมภาพันธ์ 2564 JPG Download

  • เพื่มเติม
  • รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

    THAPTHAN HOSPITAL