ผู้บริหาร


Image นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน Tel.056-5400-26
ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 สิงหาคม 2565 PDF Download

ประกาศแจ้งยกเลิกใช้งานระบบหมอชนะ และยกเลิกการดำเนินการโครงการฯ

09 มิถุนายน 2565 PDF Download

ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

  • เพื่มเติม
  • THAPTHAN HOSPITAL