ผู้บริหาร


Image นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน Tel.056-5400-26

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

28 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 "เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดอุทัยธานี

17 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อผู้พิการ

20 กันยายน 2565 PDF Download

แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง (Phising mail)

31 สิงหาคม 2565 PDF Download

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 สิงหาคม 2565 PDF Download

  • เพื่มเติม
  • รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

    THAPTHAN HOSPITAL