ผู้บริหาร


Image

นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอรด้านผู้ใช้งาน

17 กรกฎาคม 2563 PDF Download

ประกาศระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลทัพทัน

1 กรกฎาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์เบอร์สำรองสำหรับติดต่อโรงพยาบาลทัพทัน

30 มิถุนายน 2563 PDF Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

11 มิถุนายน 2563 PDF Download

มาตรการป้องกันการรับสินบนของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน

8 มิถุนายน 2563 PDF Download

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน

8 มิถุนายน 2563 PDF Download

เพิ่มเติม

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

THAPTHAN HOSPITAL

Copyright © thapthan hospital. All Rights Reserved