ผู้บริหาร


Image

นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

6 กรกฎาคม 2564 PDF Download

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

14 กุมภาพันธ์ 2564 JPG Download

เพิ่มเติม

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

THAPTHAN HOSPITAL