ผู้บริหาร


Image

นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์

ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

14 กรกฎาคม 2564 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

6 กรกฎาคม 2564 PDF Download

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

14 กุมภาพันธ์ 2564 JPG Download

นโยบายการจัดระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทัพทัน

14 กุมภาพันธ์ 2564 JPG Download

ประกาศ โรงพยาบาลทัพทันขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

23 ธันวาคม 2563 JPG Download

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

23 ธันวาคม 2563 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฯ

16 ธันวาคม 2563 PDF Download

เพิ่มเติม

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

THAPTHAN HOSPITAL