ผู้บริหาร


Image

นายแพทย์ สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลทัพทันงดการให้บริการคลินิกนอกเวลา

31 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลทัพทัน

31 มีนาคม 2563 PDF Download

ประกาศจากงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลทัพทัน

27 มีนาคม 2563 PDF Download

โครงการตำบลทัพทันร่วมใจกำจัดยุงลายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี2563

27 มีนาคม 2563 PDF Download

เพิ่มเติม

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

THAPTHAN HOSPITAL

Copyright © thapthan hospital. All Rights Reserved