ตารางการให้บริการ ของโรงพยาบาลทัพทัน


ขั้นตอนการเข้ารับบริการ โรงพยาบาลทัพทัน


กระบวนการเข้ารับบริการ โรงพยาบาลทัพทัน

รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

Image

นายแพทย์ สุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทัน คุณภาพบริการเป็นหนึ่ง เป็นที่พึงประชาชน

THAPTHAN HOSPITAL