ผู้บริหาร


Image นายแพทย์วศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน Tel.056-5400-26 ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

18 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

แนวทางการคัดกรองด้วย ATK

15 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

14 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

แนวทางการพิจารณารักษา ผป.โควิด-19 (HI)

11 กุมภาพันธ์ 2565 PDF Download

  • เพื่มเติม
  • รูปภาพและกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

    THAPTHAN HOSPITAL