ประกาศรับสมัครงานของโรงพยาบาลทัพทัน


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ(เพิ่มเติม)

25 กรกฎาคม 2566 PDF Download

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ

20 กรกฎาคม 2566 PDF Download

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

06 กรกฎาคม 2566 PDF Download

รายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

31 พฤษภาคม 2566 PDF Download

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

24 พฤษภาคม 2566 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

03 พฤษภาคม 2566 PDF Download

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

27 มกราคม 2566 PDF Download

รายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

16 มกราคม 2566 PDF Download

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

16 มกราคม 2566 PDF Download

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

03 มกราคม 2566 PDF Download

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

26 ธันวาคม 2565 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

26 ธันวาคม 2565 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

16 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

23 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

8 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

26 กันายายน 2565 PDF Download

รายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

26 กันายายน 2565 PDF Download

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

26 กันายายน 2565 PDF Download

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

16 กันายายน 2565 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

31 สิงหาคม 2565 PDF Download

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 กรกฎาคม 2565 PDF Download

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 กรกฎาคม 2565 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL