ประกาศรับสมัครงานของโรงพยาบาลทัพทัน


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลทัพทัน

2022-03-31 PDF Download

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

2022-03-11 PDF Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-10-12 PDF Download

ประการผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

2021-09-28 PDF Download

ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

2021-09-23 PDF Download

รับสมัครและคัดเลือกบุคลจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-09-23 PDF Download

รับสมัครและคัดเลือกบุคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

2021-09-15 PDF Download

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-09-14 PDF Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-09-09 PDF Download

รับสมัครและคัดเลือกบุคลจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-08-31 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL