อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (IC)

โรงพยาบาลทัพทันได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL