การซ้อมอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

โรงพยาบาลทัพทันได้มีการจัดซ้อมแผนเฝ้าระวังอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL