กิจกรรมตักบาตรวันครบรอบ 42 ปี

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดกรรมตักบาตรวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลทัพทัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL