อบรม เครือข่าย FR อำเภอทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรมให้กับเครือข่าย FR ของอำเภอทัพทัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL