อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL