สโมสรโรตารี ได้มอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ จากสโมสรโรตารี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL