เข้ารับการประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลทัพทัน ได้รับการประเมิน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL