อบรม Palliative Care

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรม Palliative Care การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL