โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง(NCD)

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL