อบรมโครงการสมาธิบำบัด (SKT)

โรงพยาบาลทัพทัน ได้มีการจัดอบรมในโครงการสมาธิบำบัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL