อบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลทัพทันได้จัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL