กิจกรรมสงกรานต์ 2562 โรงพยาบาลทัพทัน

โรงพยาบาลทัพทันได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ โดยมีสามเณรภาคฤดูร้อน มาบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

THAPTHAN HOSPITAL