เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2566

07 สิงหาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนมิถุนายน 2566

06 กรกฎาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนมิถุนายน 2566

30 มิถุนายน 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2566

06 มิถุนายน 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนเมษายน 2566

15 พฤษภาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนเมษายน 2566

30 เมษายน 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนมีนาคม 2566

03 เมษายน 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนมีนาคม 2566

31 มีนาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2566

01 มีนาคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อมน้ำยา

17 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนมกราคม 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนมกราคม 2566

06 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

ประกาศ เรื่องประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด Chemistry

6 กุมภาพันธ์ 2566 PDF Download

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะสารเคมีในเลือด (Chemistry) พร้อมน้ำยา

31 มกราคม 2566 PDF Download

เผยแพร่เช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเลือดพร้อมน้ำยา (CBC)

17 มกราคม 2566 PDF Download

เผยแพร่เช่าเครื่องตรวจวิเคราะสารเคมีในเลือด (Chemistry) พร้อมน้ำยา

17 มกราคม 2566 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนธันวาคม 2565

29 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนธันวาคม 2565

29 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2565

07 ธันวาคม 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2565

30 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป เดือนตุลาคม 2565

4 พฤศจิกายน 2565 PDF Download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ เดือนตุลาคม 2565

31 ตุลาคม 2565 PDF Download

แผนประมาณการ รายรับ - รายจ่าย ปีงบ 2566

22 ตุลาคม 2565 PDF Download

THAPTHAN HOSPITAL