Search
 
หน้าแรกเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานบริการผู้ป่วยงานพัฒนาคุณภาพข่าวและกิจกรรมwebmailติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

มอบใบประกาศเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

มูลนิธินายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี

เป็นผู้บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)

ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุทัยธานี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายพูลสิทธิ์ ศีติสาร

(นายพูลสิทธิ์ ศีติสาร )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี